Tämä on Helsinkiläiset nuoret aikuiset ja uskonnollisuuden muutos -väitöskirjatutkimuksen (työnimi) esitietokysely. Tutkimuksessa haastatellaan nuoria helsinkiläisaikuisia heidän näkemyksistään esimerkiksi uskontoon, yhteiskuntaan ja uskonnottomuuteen liittyen.

Tutkimukseen etsitään vapaaehtoisia haastateltavia eri taustoista seuraavilla lähtökohdilla:

  • Olet syntynyt vuosina 1987–2004. Vuonna 2004 syntyneistä voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet.
  • Asut Helsingissä.
  • Et usko Jumalaan.

Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, voit ilmoittautua täyttämällä tämän esitietokyselyn. Osa kyselyn täyttäneistä kutsutaan yksilöhaastatteluun. Haastattelut nauhoitetaan haastateltavan luvalla ja niihin on hyvä varata aikaa n. 75 minuuttia. Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Osallistumalla tutkimukseen olet osaltasi edistämässä suomalaista uskonnollisuuden muutoksen ja uskonnottomuuden tutkimusta.

Kiitos osallistumisestasi!

Tiina Parkkinen

väitöskirjatutkija, tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

tiina.m.parkkinen at helsinki.fi

Tutustu tutkimushankkeen tietosuojailmoitukseen (pdf).

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.