Tutkimme SustAgeable-tutkimusprojektissa hoivan kustannuksia hoivaa tarvitseville ikääntyneille sekä heidän läheisilleen. Sovellut vastaajaksi tähän kyselytutkimukseen, jos:

  • Olet yli 65-vuotias, ja tarvitset sairauden, vamman tai iän vuoksi tukea, apua ja hoivaa jokapäiväiseen elämään (esim. liikkumiseen, kodinhoitoon)

TAI

  • Toimit tällä hetkellä tai olet toiminut viimeisen vuoden aikana omaishoitajana yli 65-vuotiaalle läheisellesi, jolla on hoivatarpeita. Sinun ei tarvitse olla omaishoidon tuen saaja.

TAI

  • Sinulla on yli 65-vuotias läheinen, jolla on hoivatarpeita. Osallistut tällä hetkellä tai olet osallistunut viimeisen vuoden aikana hänen hoivaansa, mutta et toimi tai ole toiminut hänelle omaishoitajana.

Voit täyttää lomakkeen yksin tai jonkun toisen avustamana.

Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia kustannuksia ikääntyneet ja heidän läheisensä määrittävät hoivan tarpeen aikaansaamiksi. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Olemme kiinnostuneita hoivan kustannuksista laajasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme hoivan kustannuksiksi paitsi hoivaan suoraan liittyvät kustannukset (kuten palvelumaksut), niin myös esimerkiksi apuvälineet, kodin muutostyöt, erityisruoat tai vaikka siivouspalvelun. Hoivan kustannuksiksi voi laskea myös arjen asioita, joita joudutaan tekemään hoivan tarpeiden vuoksi eri tavoin kuin aiemmin (esimerkiksi kampaajan tilaaminen kotiin).

Pyydämme sinua pohtimaan kustannusten määrää yhden keskimääräisen kuukauden ajalta. Huomioi myös yksittäiset kertakulut tai harvemmin (esim. kerran vuodessa tai viidessä vuodessa) ilmenevät kulut.

Hoivan tilanteet voivat olla monimutkaisia, ja osaan kysymyksistä voi olla haastava vastata. Pyydämme sinua vastaamaan parhaasi mukaan. Jos et ole varma, mihin kohtaan tietty kulu merkitään, kirjaa merkintä parhaaksi arvioimaasi tai muihin kuluihin.

Kysymykset, joihin on vastattava päästäkseen kyselyssä eteenpäin, on merkitty tähdellä (*). Pääset kyselyssä eteenpäin vastaamalla näihin kysymyksiin ja klikkaamalla "Next page". Jos haluat tallentaa vastauksesi ja jatkaa kyselyn täyttämistä myöhemmin, klikkaa "Save & return later". Pääset liikkumaan lomakkeen edellisille sivuille klikkaamalla "Previous page".

Kyselyssä on 8 sivua. Kyselyn täyttämiseen kuluu arviolta noin 30 minuuttia.

Tietoja tutkimuksesta

Vastaaminen kyselyyn tapahtuu nimettömänä, mutta lomakkeella sinulta kysytään muutamia taustatietokysymyksiä. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti. Lomakkeelle antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta SustAgeable-projektin ulkopuolisille. Sinua tai läheisiäsi ei tunnisteta tutkimustulosten raportoinnista. Tutkimuksen tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos annat luvan, vastauksesi arkistoidaan anonymisoituna pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Tietoarkisto voi tarvittaessa muokata arkistoitavia kirjoituksia tietosuojavaatimusten ja muiden laillisten vaatimusten täyttämiseksi.

Kiitos että osallistut tutkimukseemme!

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Tiina Sihto, Helsingin yliopisto, tiina.sihto@helsinki.fi, p. 050 465 65 24

Apulaisprofessori Minna Zechner, Helsingin yliopisto, minna.zechner@helsinki.fi, p. 050 478 5941

Page 1 of 7

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.