Tämä on professori Hannes Lohen geenitutkimusryhmän ja professori Andrea Fischerin tutkimusryhmän yhdessä kehittämä Epilepsia ja dyskinesia -kysely. Kysely on tarkoitettu täytettäväksi koirista, joilla on esiintynyt epilepsiaan tai dyskinesiaan viittaavia oireita. Kyselyssä on viisi osiota, ja kaikkien osioiden huolellinen täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Teknisistä syistä osa kyselyn teksteistä on englanniksi. Pakolliset kentät on merkitty *must provide value -tekstillä. Voit jatkaa kyselyn seuraavalle sivulle painamalla sivun alareunassa sijaitsevaa ”Next page >>” -painiketta. Jokaisen osion lopussa voit siirtyä seuraavaan osioon painamalla "Submit"-painiketta.

Mikäli tahdot jatkaa kyselyyn vastaamista myöhemmin, voit missä tahansa vaiheessa tallentaa vastauksesi sivun alareunassa sijaitsevasta ”Save & Return Later” -painikkeesta. Pääset jatkamaan kyselyyn vastaamista henkilökohtaisen koodin avulla.

Osallistumisenne tutkimukseen ja koiraasi koskeva aineisto pidetään luottamuksellisena. Lisätietoja löydät Koirien geenitutkimusryhmän tietosuojaselosteesta sekä Koirien epilepsian ja dyskinesian tutkimuskonsortion tietosivulta (englanniksi). Kyselyvastausten perusteella koiria voidaan kutsua vapaaehtoisiin kliinisiin tutkimuksiin, joista tiedotetaan erikseen.

Suuret kiitokset vaivannäöstänne!

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.