Tervetuloa vastaamaan lintujen piharuokinta -kyselyyn! Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa pihalintujen ruokkimisesta Suomessa ja selvittää, minkälaisia ruokintalaitteita ihmiset käyttävät ja millaisia tapoja ja mielipiteitä heillä on ruokintaan liittyen.

Lähetä enintään kolme valokuvaa ruokintapaikastasi, kuten lintulaudasta tai muusta ruokintatavastasi, ja kerro siitä tällä lomakkeella. Jos haluat kertoa useammasta ruokintalaitteesta tai -paikasta, täytä oma lomake jokaista kohden. Voit kertoa joko käytössä olevasta tai vanhasta, ei enää käytössä olevasta ruokintapaikasta. Jos haluat kertoa ruokintalaitteesta, josta sinulla ei ole valokuvaa, voit tehdä siitä piirroksen ja lähettää valokuvan siitä.


Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Valokuviin ja sitaatteihin viitataan ilman suoria tunnistetietoja. Valokuviesi käytöstä ja/tai julkaisemisesta ei makseta korvausta.


Kysely on auki 15.4.2023 asti. Lintujen piharuokinta -kysely järjestetään osana Helsingin kaupunkirottaprojektia yhteistyössä Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit - Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin -projektin kanssa. Lisätietoja voi katsoa Helsingin kaupunkirottaprojektin nettisivuilta tai kysyä yhteyshenkilöltä ja vastuulliselta tutkijalta:

Heta Lähdesmäki 

Helsingin yliopisto 

heta.lahdesmaki@helsinki.fi 

Puh. 050 5249770 Tietosuojailmoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kyselystä muodostuu henkilötietorekisteri. Henkilötietojen käsittelyperuste on tieteellisen tutkimuksen tuoma yleinen etu. Kyselyn vastauksia käytetään Helsingin kaupunkirottaprojektissa ja Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit - Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin -projektissa yksinomaan tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Vastaukset tarjotaan vastaajan suostumuksella arkistoitavaksi Turun yliopiston HKTL-arkistoon, jolloin niitä voidaan käyttää myös tulevaisuudessa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikaista virheelliset tiedot, vaatia käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja oikeus tietojensa poistattamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta tieteellisessä tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti estää tai vaikeuttaa käsittelyä. Poisto-oikeuden toteuttamista arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

 

Lue tietosuojailmoitus kokonaan kaupunkirottaprojektin nettisivuilla

 

Lisätietoa HKTL-arkistosta

 

Kyselyn vastaukset voi tallentaa välillä, ja vastaamista voi jatkaa heti tai myöhemmin. Jos haluat jatkaa täyttämistä myöhemmin, saat linkin kyselyvastauksiisi sähköpostiisi. Voit toimia näin esimerkiksi, kun haluat liittää kuvat kyselyyn kännykälläsi, mutta vastata pidempiin kysymyksiin tietokoneen näppäimistöltä.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.